meploy blog

Latest Stories

Featured Stories

Filter By Categories
Kristian Lindved Jensen
By
marts 06, 2020

Ny Ferielov fra September 2020

Den 1. september 2020 træder den nye Ferielov i kraft, hvis primære ændring er at man nu optjener 2,08 feriedage om måneden som fastansat, i modsætning til 25 feriedage årligt.

 

Desuden kan man nu bruge sine feriedage når man vil, i stedet for at de skal ligge i ferieåret 1. maj til 31. august. Det betyder en forbedring og forenkling for ansatte, dog på bekostning af at virksomheder oftere skal indbetale feriepenge. 

 

Inden ændringerne træder i kraft, har vi dog et overgangsår, fra 1. september 2019 til 31. August 2020, hvor ferien, som bliver optjent kommer i en fond, der hedder “Lønmodtagernes Feriemidler”. I ferieåret 2020, 1. maj til 31. august, vil ansatte kunne have op til 16,64 feriedage at bruge af.

 

Nedenfor uddyber vi, hvad den nye Ferielov vil betyde for henholdsvist ansatte og virksomheder. 

 

  • Ansatte

Som ansat optjener du som sagt nu 2,08 feriedage om måneden, uanset om du er fuldtids- eller deltidsansat, hvorefter du så kan bruge dem allerede måneden efter. Du kan selvfølgelig stadig gemme dem i op til 16 måneder, ligesom før. Denne ændring giver ansatte større fleksibilitet og selvbestemmelse over deres ferie, og tillader at nye på arbejdsmarkedet også har ret til ferie, allerede måneden efter ansættelse.

 

Dette ferieår vil ansatte kunne bruge af de feriedage de har sparet op i perioden fra 1. januar 2019 til 31. august 2019, hvilket kan være op til 16,64 feriedage. Hvis man har optjent færre end 8,4 feriedage, eller slet ingen, har man mulighed for at søge om "Ferieforskud 2020". Her kan man få udbetalt et forskud på de feriepenge, man optjener fra 1. september 2019 til 31. december 2019, som ellers bliver til en opsparing hos Lønmodtagernes Feriemidler, og først bliver udbetalt når man når folkepensionsalderen. 

 

  • Virksomheder

Ifølge Virk.dk ændres fristerne for indberetning og indbetaling af feriepenge, hvilket man skal være opmærksom på som virksomhed. Fremover, skal I for timelønnede ansatte indberette ferie den sidste dag i den halve måned, hvor lønperioden slutter + en halv måned. Det vil f.eks. sige at hvis lønperioden slutter september d. 31., skal der indberettes d. 15. oktober. Fristen vil derfor altid være den 15. eller den sidste dag i måneden. For funktionærer er reglerne de samme som før, hvilket betyder de fortsat holder ferie med løn og ferietillæg, og i derfor ikke skal indbetale feriepenge. 

 

Fristen for indbetaling til FerieKonto bliver samme dag som indberetningsfristen, medmindre at indberetningsfristen ligger på en søndag eller helligdag, hvor indbetalingen så skal være på den sidste hverdag før. Det betyder at virksomheder fremover skal indbetale til FerieKonto hver 14. dag. Desuden vil det fremover heller ikke være muligt at bruge Betalingsservice eller modtage opkrævninger fra FerieKonto til at betale feriepenge. Der vil dog blive lavet nye indbetalingskanaler, som regeringen vil informere om i fremtiden. 

 

Vi hos meploy mener at det er en forbedring af Ferieloven, da det øger ansattes fleksibilitet og selvbestemmelse, hvilket er blandt meploys kerneværdier. Vi mener dette også vil vise sig som en gevinst for virksomhederne, i form af øget produktivitet og medarbejdertilfredshed. Ændringen kommer på bekostning af en højere frekvens af udbetalinger for virksomhederne, men da omkostningen ikke bliver højere, mener vi at det er en fordelagtig trade-off for virksomhederne, og en kæmpe gevinst for de ansatte.

 

 

Med meploy står vi for betalingen af dine vikarers løn, inklusiv ferie, det er bare en af mange måder vi gør det nemmere at bruge vikarer på. Tryk her hvis du vil vide mere. 

 

Læs mere

 

 

God ferie!

-meploy

Subscribe Email

Screenshot 2019-08-27 at 11.44.55