meploy blog

Latest Stories

Featured Stories

Filter By Categories
Marlene Rimmen
By
december 02, 2019

Ved du hvor meget du betaler dit vikarbureau?

Når du booker en vikar, afhænger prisen for at bruge vikaren af lønomkostninger og bemandings leverandørens servicegebyr. Det virker meget enkelt - lønnen til vikaren, servicegebyret til bemandingstjenesten. Men er det sådan, dit vikarbureau fordeler pengene? 

 

Hvis du på stående fod kun kender din faktorpris, men ikke ved hvor meget du betaler direkte til dit vikarbureau, så er dette opslag til dig. (Kender du ikke din løn faktor? Beregn den her.)

 

Vi vil prøve at forklare, hvordan bureauer udregner deres pris, og hvorfor det er vigtigt at vide, hvordan pengene fordeles mellem vikaren og bureauet.   

 

Timeløn og faktorpriser

Det kan være svært at gennemskue, hvad du betaler til vikarbureauet, når det ikke er tydeligt, hvad vikaren får udbetalt og hvad der går til vikarbureauet. Der hvor det bliver svært er, når bureauet udregner din pris som timelønnen * en faktor, for hvad beregnes den ud fra, og hvad er indregnet i faktoren? 

 

Den løn vikaren skal have udbetalt består ud over timelønnen, også af tre faste sociale omkostninger: Feriepenge (12,5%), ATP og Samlet Betaling. Hvis timelønnen er 120 kr./t skal der lægges 16,3 % i sociale omkostninger til timelønnen, og du som virksomhed betaler derfor 139,53 kr./t. 


I overensstemmelse med den danske vikarlov, må du ikke betale vikarer mindre end nogen i din virksomhed, som udfører tilsvarende arbejde. Hvis jeres virksomhed har en overenskomst eller pensionsordning, skal procenttillægget for sociale omkostninger være højere.

 

Hvis de sociale omkostninger ikke fremgår som en del af den totale lønomkostning, vil de sociale omkostninger være en del af faktorprisen du betaler. Så i faktorprisen går noget af faktoren til vikarerne og resten til bureauet. 

 

Vikarbureauet kan enten udregne dine omkostninger som timelønnen (120 kr.) * faktoren eller samlede omkostninger (139,53 kr.) * faktoren.

 

Når det ikke er tydeligt, hvordan bureauet beregner sin faktor, er det svært at sammenligne priser, fordi beregningerne ikke er foretaget ens, og du har sværere ved at gennemskue, hvad du faktisk betaler til vikaren og hvad vikarbureauet tjener.  

 

Lønomkostninger for en vikar uden overenskomst og kun med Feriepenge (12,5%), ATP og Samlet Betaling, er timelønnen * 1,18. Har virksomheden overenskomst vil en faktor der dækker sociale omkostninger og pension ligge på 1,34 - 1,41 afhængig af overenskomstmæssige tillæg.

 

Vikarens løn stiger ved f.eks. tillæg på overarbejde og aftenhold, og jo højere løn du betaler vikaren, jo mere tjener bureauet. Så med en faktor der kan spænde fra 1,18 til 1,80, hvad tjener dit vikarbureau?

 

 

Corporate Social Responsibility

Flere og flere sager kommer frem, hvor vikarbureauer ikke har udbetalt pension eller overtidsbetaling til vikaren, også selvom virksomheden er blevet opkrævet pengene. 

 

Hvis du ikke ved, hvordan vikarens lønseddel ser ud, kan du risikere at bruge underbetalte vikarer fra bureauer der ikke er compliant med vikarloven og det er ikke god CSR, når du bruger eksterne leverandører som ikke lever op til gældende lovgivning.

 

Når du ved hvordan din bemandings leverandør udregner din pris, bliver det lettere for dig at sammenligne priser, og få den bedste service til et rimeligt servicegebyr. Når du ved hvad vikaren har ret til at tjene, bliver det også gennemskueligt, hvad bureauet tjener. 

 

Lad ikke din virksomhed være en af dem, der lukker øjnene for underbetalte vikarer, men tag ansvar og stil krav til bureauet, så det er tydeligt hvad vikaren tjener, når de tager på arbejde i din virksomhed.

 

 

Brug en af vores beregninger nedenfor til at finde ud af, hvor meget dine vikarer bør koste dig.

 

Kender du din løn faktor? Beregn din samlede månedlige omkostning her.

Brug du allerede et vikarbureau? Sammenlign dem med meploy her.

Kender du ikke din løn faktor? Beregn den her.

 

 

Subscribe Email

Screenshot 2019-08-27 at 11.44.55