meploy blog

Latest Stories

Featured Stories

Filter By Categories
Michael Bugaj
By
marts 18, 2021

Den rette vikar til den rette vagt

custom – 15

 

Alle vikarer på meploy - meployees - bliver screenet, kommer til samtale og gennemgår en grundig verifikation før de sendes ud til en vagt. 

 

Men ikke nok med det. 

 

Der foretages også en automatiseret analyse af nye meployees' data, hvor deres erhvervserfaring, uddannelse og personlighedsprofil sammenholdes med vores mest bookedes meployees. Denne proces, kombineret med vores rekrutteringsteams vurdering, giver os en succesrate på 95,5%. Det vil altså sige, at kun 4,5% af vores matches ikke bookes igen. 

 

Denne høje succesrate skyldes vores dataanalyse. Vi mennesker har en tendens til at lave fejl. Forudfattede holdninger, hukommelse og fordomme kan påvirke os mere end vi er klar over, og det vil vi gerne begrænse mest muligt. Mens den traditionelle fremgangsmåde i rekruttering kun er baseret på konsulentens indtryk, bruger vi data til at hjælpe os med at træffe de rette valg og finde de underliggende personlige egenskaber, som ellers kun kommer frem gennem en mere end almindelig grundig rekrutteringsproces. 

 

Personlighedstest og rekruttering af ufaglærte

 

Hos meploy rekrutterer og bemander vi primært ufaglært arbejdskraft til jobs der ikke kræver særlige færdigheder eller erfaring, men hvor en kort oplæring tilbydes.

Når profilen er oprettet, vil meployeens CV blive skannet digitalt og sammenholdt med andre aktive meployees. Alt efter bopæl, transportmuligheder og erfaring vil meployeen automatisk få tilbudt åbne jobs, eller hvis de er et godt potentielt match til en bestemt virksomhed på meploy (dette kaldes Vedvarende Rekruttering). 

 

Ved et potentielt match, vil personen blive bedt om at tage vores meployee Personlighedstest. Vi har udviklet vores egen personlighedstest der tager mindre end 2 minutter og hurtigt kan give et indtryk af, hvilken type arbejde og arbejdskultur der passer personen bedst. Resultatet af testen stilles op mod andre meployees, der tidligere har arbejdet hos virksomheden. Dette giver vores rekrutteringsteam en bedre viden om, hvordan de skal gribe samtalen an. 

 

Vores personlighedstest, samt vores dataanalyse kan med 90% sikkerhed afgøre, om det bliver et godt match eller ej. Dette gør det næsten umuligt at rekruttere ud fra en forudfattet holdning til meployeen. 

 

Samtalen

 

Vi kalder ind til samtale, når en meployee passer til et bestemt job. Alt efter hvor de bor og hvornår første vagt starter, vil de blive kaldt til samtale telefonisk, via video chat eller fysisk. Under samtalen, vil man blive stille en række spørgsmål, hvoraf nogle er standardspørgsmål og andre er såkaldte ambitionsspørgsmål. Den sidstnævnte gruppe af spørgsmål afklarer, hvorfor personen søger en bestemt stilling og om de søger arbejde af kortere eller længere varighed. Den førstnævnte gruppe af spørgsmål kan også kaldes basisspørgsmål - eller 'ti ting der ikke kræver særlige evner' - og vi noterer vores indtryk af personen ud fra følgende punkter:

 

  1. At møde til tiden
  2. Arbejdsmoral
  3. Indsats
  4. Kropssprog
  5. Energi
  6. Indstilling
  7. Entusiasme
  8. Oplæring
  9. Ekstra indsats
  10. At være forberedt

 

Efter samtalen vil kandidaten enten få tildelt jobbet eller blive afvist. Her kan virksomheden også vælge at tage den endelige beslutning selv. Hvis de foretrækker det, vil vi blot sende ansøgningerne videre gennem meploys platform, så de kan udvælge deres eget match. 

 

Match med allerede evaluerede profiler

 

En meployee skal kun gennemgå rekrutteringsprocessen en gang. Det vil sige, at når nye jobmuligheder bliver postet på platformen, skal de blot ansøge om jobbet. Herefter vil vores rekrutteringsteam gennemgå ansøgningen og tildele eller afvise ud fra den.

 

Vi vil også gerne præsentere jer for Alva - vores AI rekrutteringssystem, der hver dag skanner hele vores arbejdsfællesskab og aktivt informerer meployees om nye jobmuligheder, der kunne være et godt match. Alva gør et stort stykke arbejde med at sikre at vores +20.000 meployees altid får gode tilbud - hvis ikke til jobs, så til virksomhedernes MyStaff som en del af vores Vedvarende Rekrutteringsproces. 

 

Fordele for virksomheden

 

Når en virksomhed opretter sig hos meploy, får de automatisk adgang til al data, viden og læring der er indsamlet fra andre virksomheder. De vil naturligvis ikke få adgang til andre virksomheders data, men vurderinger og erfaringer på meploy er gjort offentligt. Det er det, vi mener med 'datadrevet.' Nøjagtig ligesom søgefunktionen på Google forbedres jo mere folk søger, vil meploys funktioner også blive bedre gennem brug. Jo flere jobopslag og matches, jo mere nøjagtig bliver vores algoritme. 

 

Vi kan hurtigt finde det rette match til nye virksomheder, fordi vi hver dag indsamler og gennemgår data ud fra vores booking historik, personlighedstest og CV bank. Hvis der mangler personer inden for et bestemt felt, vil vi hurtigt og nemt aktivere vores rekrutteringskampagner på de sociale medier og tiltrække nye profiler. Disse profiler bliver sammenlignet med vores eksisterende meployees, så vi ved hvor de passer bedst. Men selve kerne af vores system er, at vi er gode til at gøre brug af vores data på en måde, som et menneske eller en 'normal' klientplatform ikke kan konkurrere med - ganske enkelt fordi andre vikarbureauer ikke har udviklet deres eget datadrevne system. 

 

9,1 minutter - så har vi fundet dit match

 

Vores hurtigste match blev fundet på 41 sekunder - fra efterspørgsmål til endelig booking. Det tager os i gennemsnit 9,1 minutter at finde et match til en vagt - og det arbejder vi på at gøre endnu hurtigere. 

 

 

Grunden til at vi kan tilbyde så hurtig levering er, at vores rekrutteringsproces virker. Når den grundlæggende fremgangsmåde fungerer, vil det give bonus på den lange bane. Og vi arbejder hårdt for at beholde vores meployees på platformen ved hurtigt at finde nye jobmuligheder til dem og tilbyde dem en Community Bonus, som er 10% af vores overskud. 

Subscribe Email

Screenshot 2019-08-27 at 11.44.55