meploy blog

Latest Stories

Featured Stories

Filter By Categories
Marlene Rimmen
By
oktober 23, 2019

Hvad skal du overveje når du ansætter midlertidigt?

Bruger din virksomhed ekstra arbejdskraft i en kortere eller længere periode? Eller overvejer du det? Så kan det være fordelagtigt at anvende midlertidig arbejdskraft. Læs her om de særlige regler, der regulerer forskellige midlertidige ansættelsesforhold, og så har vi 3 bud på, hvad du skal overveje når du ansætter midlertidigt.

 

Med midlertidig arbejdskraft kan du justere din bemanding op og ned efter behov f.eks. i forbindelse med ferie, sygdom, spidsbelastninger og højsæson.
Før du begynder at fylde hullerne i din vagtplan med vikarer, bør du overveje hvilken form for ansættelse og fleksibilitet din virksomhed har brug for. Gør dig nogle overvejelser omkring dine behov og forventninger til en vikar før du begynder, så spare du dig selv for meget tid, når du vælger rigtigt første gang.

 

 

Hvad er midlertidigt arbejdskraft?

Midlertidig arbejdskraft kaldes ofte vikar. Ordet vikar bruges i mange sammenhænge, og dækker over personer som ikke er ansat på faste ansættelsesvilkår. Der er to hovedtyper af ansættelser. Den hvor du ansætter tidsbegrænset direkte i din virksomhed i en afgrænset periode, eller den hvor du bruger et bureau som sender en vikar ud for at arbejde i din virksomhed.

 

 

Hvorfor er midlertidig ansættelse en god idé?

Uanset om du er en lagervirksomhed, leverandør, producent, har en detail- virksomhed eller arbejder i e-handel, kan efterspørgslen går op, og logistikken bliver udfordret. Dårlig organisering og underbemanding ved ferie, sygdom, spidsbelastninger eller højsæson påvirker hele dit workflow. Ligeledes er forsinket produktion, manglende lagervarer, langsomme pakker og manglende kundeservice en dårlig investering. Midlertidig personale er en løsning på den øgede efterspørgsel, da det giver dig mulighed for fleksibelt at øge din bemanding, og hjælpe til mere salg uden den langsigtede forpligtelse til ansættelse i roligere måneder. 

 

 

Tidsbegrænset ansættelse direkte i din virksomhed

Med en tidsbegrænset ansættelse betyder det, at du ansætter en medarbejder direkte i din virksomhed, for en begrænset periode. Der er på forhånd fastsat et ophørstidspunkt. Det betyder, at ansættelsesforholdet ophører automatisk ved den aftalte periodes udløb uden yderligere varsel. Er der ikke angivet en konkret dato for ophøret men i stedet opgavens afslutning, er det dog et krav, at du løbende orienterer om det forventede sluttidspunkt. Du skal sikre den ansatte i en tidsbegrænset stilling er sikret samme løn- og ansættelsesvilkår som virksomhedens fastansatte medarbejdere i samme type stilling.

 

I Rammeaftalen for tidsbegrænset ansættelse har du 3 muligheder når du ansætter og du skal overveje hvad der ligger til grund for ansættelse,

1. Tidsbestemt, hvor ansættelsen ophører på en bestemt dato,

2. Færdiggørelsen af en bestemt arbejdsopgave, sidste arbejdsdag vil være når opgaven er løst. I kontrakten bør der være angivet hvad opgaven går ud på, og gerne et forventeligt tidspunkt for ophør.

3. Begivenhedsbestemt hvor man ansætter tidsbegrænset indtil en barselene eller sygemeldt vender tilbage og genoptager arbejdet.

 

 

Regler for tidsbegrænset ansættelse

Der er indført en række bestemmelser for at forhindre, at arbejdsgiverne misbruger denne type ansættelser, ved at forlænge, i stedet for at fastansætte.
For at forlænge ansættelsen skal du have en objektive årsager til forlængelsen. Konsekvensen af usaglige forlængelser er, at ansættelsesforholdet vil kunne betragtes som en fastansættelse, også selvom kontraktens ordlyd klart beskriver ansættelsesforholdet som tidsbegrænset. Ønsker du at opsige din midlertidige arbejdskraft inden det forud fastsatte udløb af kontrakten, skal du give et varsel efter Funktionærlovens regler. Reglerne gælder også ved sygemelding.

 

 

Vikar fra Vikarbureau

Når du bruger midlertidig arbejdskraft udsendt fra et vikarbureau betyder det, at vikaren er ansat hos bureauet og ikke hos din virksomhed. Vikarens ansættelsesforhold er reguleret gennem den ansættelsesaftale, som vikaren har indgået med vikarbureauet. Det er derfor vikarbureauet, som skal overholde lovgivningens almindelige arbejdsgiverforpligtelser så løn, feriepenge, arbejdstidens længde, pauser mv. svarer til det som virksomhedens fastansatte medarbejdere i samme type stilling har. Har vikarbureauet tegnet en overenskomst, er vikaren omfattet af den ellers gælder vikarloven. Hvis bureauet ikke sikre tilsvarende forhold som en ansat i samme stilling, kan de blive tildelt bøder.

 

 

Samarbejdet

Rekrutteringen står vikarbureauet for, så når du kender dit behov finder bureauet kandidater på baggrund af dine opstillet krav til kvalifikationer, personlighed, referencer, test, straffeattester m.v. Du betaler vikaren for den effektive arbejdstid samt et beløb til bureauet for det administrative. Fordi vikarens ansættelsesforhold ikke er i din virksomhed, men hos vikarbureauet, kan du opsige en vikar udsendt fra dag til dag. Opstår der sygdom og fravær eller er vikaren ikke er som forventet, finder bureauet en erstatning.

 

 

Hvad skal du overveje?

Med det rigtige midlertidig personale, understøtter de din virksomhed og fast medarbejdere på en gavnlig måde. Men hvis du ikke er bevidst om dit behov, får du ikke det bedst ud af din forretning. Her er 3 bud på, hvad du skal overveje når du ansætter midlertidigt.

 

1. Overvej hvor meget tid du har 

Når du selv ansætter, er det dig og din virksomhed, som står for hele rekrutteringen. Du laver stillingsopslag, finder relevante platforme at ligge det op på, svarer på spørgsmål fra interesseret kandidater, holder interviews, følger op og giver afslag. Når du begynder rekrutteringen så overvej hvornår du har et behov, da en rekruttering kan tage et par uger inden alt er på plads, så gå i gang i god tid, hvis du ikke har et hold i baghånden. Overvej også hvornår i din hverdag du får tid. En halvhjertet rekrutteringsprocess som ikke resulter i det perfekte match, koster både tid og penge for din virksomhed. Har du ikke selv tid, kan et vikarbureau overtage rekrutteringen. De har et netværk af kandidater, som de søger mellem ud fra dine krav.

 

2. Overvej hvor meget fleksibilitet du har behov for

En tidsbegrænset ansættelse direkte i din virksomhed er bundet af en række regler, som skal sikre, vikaren ikke bliver udnyttet. Det betyder du skal have en objektiv grund til forlænge ansættelsen samt følge regler for opsigelse og sygdom. Du skal derfor overvej om dit behov i f.eks. højsæsonen er konsistent eller kan være flydende fra uge til uge afhængig af kunder, produktion og vareflow. Er der store udsving, er du med en tidsbegrænset ansættelse bundet af kontrakten, du har lavet med vikaren og fleksibiliteten er mindre fordi du er forpligtede til at betale antal timer som afspejler virkeligheden og skal derefter udbetale dem også selvom du ikke bruger vikaren i det aftalte antal timer. Skal du justerer din bemanding fra uge til uge, har vikarbureauet mulighed for at sende kandidater med kort varsel. Og opstår der fravær finder bureauet en erstatning til dig.

 

3. Overvej hvilken vikarløsning passer til dig

Har du et flydende behov for ekstra bemanding i kortere eller længere tid, er brug af vikar udsendt fra vikarbureauet den mulighed der giver mest fleksibilitet.

Du bør gøre dig nogle tanker om dine forventninger til et samarbejdet med et bureau. Overvej at indhente tilbud fra flere, og være opmærksom på at pris og betingelser er de samme. F.eks. er prisen indeholdt pension til vikaren, og bliver der der taget højde for eventuelle overenskomster?

Der findes flere forskellige løsninger når du bruger vikar udsendt til sin virksomhed.

 

Udover de traditionelle bureauer findes der også platforms løsninger, så i stedet for at bureauet er mellemled og bliver en separat del af din logistik, bliver platformen en aktiv del af din egen planlægning, og giver dig fuld kontrol over og indblik i hele processen. Tiden på at planlægge vagtplaner er minimalt og du kan fra uge til uge justerer dit behov. Du har samme kontrol med hvem der kommer ud og arbejder, som hvis du ansatte selv, men uden at du er bundet af reglerne for tidsbegrænset ansættelse. Platformen hjælper med at sætte dit hold, som bookes ind så din vagtplan er dækket. Har du brug for mere bemanding, kan du med få timers varsel får flere vikarer ud. Er dit behov mindre bemanding, hjælper platformen vikaren med at finde et andet arbejde.

 

Prøv vores bemandingsplatform i dag!

Tilmeld dig nu

 

Subscribe Email

Screenshot 2019-08-27 at 11.44.55