meploy blog

Latest Stories

Featured Stories

Filter By Categories
Marlene Rimmen
By
november 11, 2019

Hvordan motiverer du som SMV dit team i højsæsonen?

Dine medarbejdere er en vigtig del af din virksomhed, og medarbejderes motivation har en direkte indvirkning på øget omsætning, gennem mere effektivitet og bedre kundetilfredshed. Med 6 tips kan du sikre mere salg den kommende julesæson. Som SMV vil dine medarbejderes motivation være med til sikre dig vækst, så I i fremtiden vil vokse, arbejde smartere og bruge kræfterne rigtigt.

 

Undersøgelser viser, at medarbejdere, der opfatter sig selv som motiverede, er op til fire gange så produktive som medarbejdere, der ikke oplever sig selv sådan. Når højsæsonens travlhed melder sig og salget stiger, kan det med andre ord godt betale sig at motivere sine medarbejdere. Men hvordan motiverer du dine medarbejdere i højsæsonen, når du er en mindre virksomhed?

Skab motivation med kommunikation

Når du vil skabe motivation for dit team, er det ikke kun dig som skal vide, hvad der skal ske. Du skal have alle med. Sæt ord på, hvordan medarbejderens arbejdsopgaver bidrager til det overordnede mål f.eks. ved at italesætte, når en medarbejder har bidraget til salg, udvikling eller vækst i virksomheden. Du kan med din kommunikation skabe energi, retning og klarhed hos dit team. Du går forrest og skaber en samlet fortælling for medarbejderne. Jo mere du kan informere dine medarbejdere, både faste og midlertidige, og involvere dem, jo bedre. Når du styrer kommunikationen er der mindre mulighed for misinformation og fejlfortolkning, og når alle har adgang til til samme information, vil der opstå færre spørgsmål og mere samhørighed i dit team.

 

 

Involver dine medarbejdere – og giv dem ansvar

Det er din opgave, som leder, at vise tillid og formidle at hver eneste medarbejder har en vigtig rolle for virksomheden. I en SMV er der ikke langt fra leder til medarbejder, så motiverer dine medarbejdere ved at involvere dem. Giv dem ansvar for arbejdsopgaverne, så de føler sig som en vigtig brik i virksomhedens udvikling. Når du giver ansvaret videre, har dine medarbejdere mulighed for at skabe resultater og tage ejerskab over opgaverne. Skab mentorordninger i højsæsonen så evt. midlertidig bemanding får en hands-on introduktion til opgaverne, af medarbejdere du har tillid til.

 

 

Sørg for at opmuntre til at tage pauser i løbet af dagen

Alle har brug for pauser for at kunne yde optimalt. Pauser giver ny energi til hjernen og giver mere energi til dit team. Pauser kan også være vigtige for sikkerheden. Det gælder især i funktioner, der kræver høj koncentration, og hvor der er risiko for fejl og ulykker.

Dine medarbejdere har ifølge loven ret til pauser ved mere 6 timers arbejde, men flere skipper dem fordi mange tror, at jo flere timer man arbejder, jo højere er produktiviteten. Opfordre selv til at pauserne bliver holdt, så alle kan yde deres bedste.

 

 

Ros dine medarbejdere – og tilbyd dem feedback

Alle kan rose alle, men der er ikke noget bedre end at få ros af chefen. Ros og anerkendelse virker opmuntrende og giver positive følelser. Tilbyd løbende at give dine medarbejdere feedback og spørg ind til, hvordan de har det. Har de forslag til forbedringer, så brug medarbejdernes tilbagemeldinger til at optimere processerne og skabe bedre arbejdsomgivelser. Det er god stil at give feedback, fordi det er med til at udvikle den enkelte, men viser også at I er en virksomhed der værdsætter alle medarbejdere. Giv dine vikarer feedback med på vejen, også når højsæsonen er ovre.

 

 

Den rette bemanding

Underbemanding er skidt for både dit personale og din virksomhed. En måde at motivere dit team på, er at sikre at du ikke presser dem unødigt, men at du har den rette bemanding til rådighed. Hvis du ikke har nok medarbejdere til at dække den øgede efterspørgsel, og derfor trækker mere på det faste personale, kan det være svært for medarbejderne at holde motivationen.

Julesæsonen starter i november med forberedelserne til Black Friday, og slutter typisk med vinterudsalg i januar. Hvis medarbejderne skal fortsætte med lange dage og højt stressniveau over flere måneder, går der ikke længe før de er kørt trætte og produktiviteten falder. For at holde motivationen i hele højsæsonen, kan du understøtte dit team med midlertidig bemanding, der kan træde til og udfylde hullerne i vagtplanen. Vi har samlet alt hvad du skal vide om midlertidig ansættelse.

 

 

 

 

Få den rigtige bemanding med meploy

 

Læs mere

 

Find dem som passer til kulturen

Når du ansætter, så ansæt på attituden og oplær dem til resten. En medarbejder, der er glad, er nemmere at lære en kompetence, end at lære kompetente ansøgere at være glade. Når du næste gang skal ansætte folk, så vælg den gladeste. Ved du ikke hvor du skal lede, så har vi en guide til hvor du finder midlertidig bemanding.

 

 

Onboarding

Uanset om det er fastansatte eller midlertidig arbejdskraft, er det vigtigt at onboarde medarbejderene rigtigt. Ved at give dine medarbejdere de rigtige værktøjer til at løse deres opgaver fra start, kan en god onboarding gøre dine medarbejdere mere produktive.

Når det er tydeligt for medarbejderen, hvilken betydning deres arbejde har for slutresultatet, får dagligdags opgaverne mening og motiverer medarbejderen til at løse sine arbejdsopgaver tilfredsstillende. God onboarding kan f.eks. være en introduktion til virksomhedens værdier og visioner, en håndbog, rundvisning, forventnings afstemning eller en mentorordning.

 

 

Subscribe Email

Screenshot 2019-08-27 at 11.44.55